Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Hải Dương

Kết nối với chúng tôi

Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Thêm vào giỏ
Loại hình:
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bánh các loại
Thị trường: Chờ cập nhật

Hiển thị toàn bộ sản phẩm (8)

Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp Hải Dương.
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bia chai, Bia hơ...
Thị trường: Chờ cập nhật
Bia Chai Hà Nội
Thêm vào giỏ
Bia Hơi Hải Dương
Thêm vào giỏ
Bia Chai Hải Dương
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Chai Hải Dương- Một cảm nhận, cùng thưởng thức ...
- Đang có 0 chào bán
Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp Hải Dương...
Email: haiduongbeer@habeco.com.vn
Số điện thoại: 0320.852319.
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Chai Hà Nội
- Đang có 0 chào bán
Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp Hải Dương...
Email: haiduongbeer@habeco.com.vn
Số điện thoại: 0320.852319.
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia hơi, tưoi
Bia Hơi Hải Dương
- Đang có 0 chào bán
Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp Hải Dương...
Email: haiduongbeer@habeco.com.vn
Số điện thoại: 0320.852319.
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Vàng Dài Rồng Vàng Minh Ngọc là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Gai Hộp là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Đậu Xanh Rồng Vàng Minh Ngọc là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Đậu Xanh Rồng Vàng Minh Ngọc là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Khảo là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bột Đậu Xanh Có Đường Minh Ngọc 500g là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bánh các loại
Bánh Đậu Xanh Thỏi Vàng Rồng Vàng Minh Ngọc là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Rồng Vàng Minh Ngọc
- Đang có 0 chào bán
Khu 6 - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương
Email: bdxminhngoc@yahoo.com
Số điện thoại: 0320.3835.799
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)